Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Create impact by doing.

Het doel van CO2-Compensatie

CSRD Compliance

Anticiperen op de nieuwe EU wetgeving

Samenwerken

Samenwerking

Data onderzoek tot totaalontzorging

Berekenen

corporate sustainability reporting directive (CSRD)

Opzetten van een passend managementsysteem voor uw organisatie

Start

Met een vrijblijvend gesprek!

Onze service: compliance met CSRD

Hedgehog Company ondersteunt organisaties om te voldoen aan de CSRD. Wij zijn gespecialiseerd in duurzaamheid-dataonderzoek, strategiebepaling en wetgeving omtrent duurzaamheid. Wij helpen uw organisatie op de manier die bij u past.

We kunnen enkel ondersteuning bieden in uw dataonderzoek middels onze rekenmethodes en -modules. Mocht u nog geen afdeling duurzaamheid hebben, geen probleem. Wij zetten managementsystemen op en trainen uw werknemers, zodat zij het managementsysteem van ons kunnen overnemen. Zo haalt u de kennis in huis.

CSRD compliance Hedgehog Company

WAAROM DE CSRD?

Op wetgevend niveau zullen er – in lijn met de EU Green Deal – grote veranderingen plaatsvinden voor grote organisaties. De belangrijkste is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze wetgeving verplicht u om te rapporteren over uw impact op mens en milieu.

De CSRD wordt vanaf 2023 verplicht en verscherpt de huidige NFRD (Non Financial Reporting Directive). De CSRD richt zich op uitgebreidere en diepgaandere duurzaamheidsverslaglegging. Het melden van klimaatgerelateerde informatie heeft voordelen voor een bedrijf, de EU heeft er zelf een aantal op een rijtje gezet:

  • Meer bewustzijn en begrip van klimaatrisico’s en kansen binnen het bedrijf, beter risicobeheer en robuustere besluitvorming en strategische planning;
  • Een meer diverse beleggersbasis en mogelijk lagere kapitaalkosten, bijvoorbeeld door opname in actief beheerde beleggingsportefeuilles en indices met een focus op duurzaamheid, of betere kredietratings voor obligatie-emissies en bankleningen;
  • Een constructieve dialoog met stakeholders, met name investeerders en aandeelhouders;
  • Een betere naamsbekendheid van het bedrijf en het in stand houden van het maatschappelijk draagvlak (social license to operate; SLO).

Kijk voor meer informatie op de EU website.

Lees meer over onze CSRD compliance service in onze blog

Schaal Life Cycle Analysis

Hoe helpen wij met environmental compliance?

Grote organisaties hebben een enorme impact. In toenemende mate hebben ze wereldwijd te maken met strengere milieuwetgeving.  Van duurzaam productontwerp tot uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (de ‘extended producer responsibility’). Product stewardship en de circulaire economie spelen hierbij een steeds grotere rol.

Hedgehog Company heeft de kennis en tools in huis om uw organisatie hierin te ondersteunen. Voor bedrijven is een beter beeld van de impact van de organisatie op het milieu dan een groeiende vereiste. Van een levenscyclusanalyse tot uw volledige GHG-protocol rapport. We werken doelgericht. We gaan graag met je in gesprek om erachter te komen wat je ambities zijn en hoe Hedgehog Company daarbij past. Zo zorgen we ervoor dat u het juiste doel bereikt.

Saro Campisano
Sustainability expert
CSRD GHG LCA
Blog

What we can do for your CSRD report

CSRD is coming In spring 2021, the European Commission presented its proposal for the Corporate Sustainability Reporting Directive. The CSRD is the reviewed and revised version of the Non-Financial Reporting

Lees verder »