Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Create impact by doing.

Het doel van CO2-Compensatie

SFDR Compliance

Anticiperen op de nieuwe EU wetgeving

Samenwerken

Samenwerking

Van data onderzoek tot volledige portfolio ondersteuning duurzaamheid

Berekenen

Private equity

Creëren van portfolio specifieke ESG data

Start

Met een vrijblijvend gesprek!

ONZE service: SFDR compliance

Hedgehog Company werkt samen met private equities om data rondom milieu-, sociale, en beleidsduurzaamheid binnen het portfolio systematisch op te bouwen en in kaart te brengen.

Wij creëren de juiste data om te voldoen aan de nieuwe disclosure vereisten van het Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR compliance). Deze data creëren we middels methodes om duurzaamheid te kwantificeren op bedrijfsniveau in uw portfolio. Hierdoor voldoen bedrijven binnen uw portfolio hiermee direct aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Twee vliegen in één klap.

Onze aanpak maakt het tevens mogelijk om echt duurzaam portfolio management uit te voeren door strategien te bouwen op portfolio-specifieke duurzaamheidsdata.

Joost Walterbos
founder Hedgehog
chief environmental compliance

werkwijze: SFDR relevante data

  1. Wij verzamelen de benodigde scope 1, 2 en 3 data voor SFDR compliance bij de bedrijven in uw portfolio, uit literatuurstudies en uit databases. Afhankelijk van jullie wensen focussen we enkel op milieu-impact data, of nemen we tevens de nodige social en governance data mee. 
  2. We berekenen, monitoren en slaan de data op in ons management tool voor duurzaamheid. Het betreffende bedrijf, de private-equity en potentiële auditors kunnen allemaal desgewenst toegang krijgen via hun eigen account.
  3. Wij vatten de benodigde data samen voor jullie SFDR disclosure vereisten. Tevens kunnen we de gehele reporting verzorgen zodat u nergens meer naar om hoeft te kijken.
  4. Desgewenst kunnen we met jullie ook écht duurzaam portfolio management gaan realiseren. Dit betekent dat we verder gaan dan enkel compliance. We managen portfolio’s op zo’n manier dat we actief de milieu impact van de bedrijven in het portfolio verminderen. Dit betekent dat jij, als portfolio manager, pas écht impact maakt.
Schaal Life Cycle Analysis

Waarom onze service: SFDR Compliance?

Om aan de toekomstige vereisten van de SFDR te kunnen voldoen moet bedrijfsdata gecreëerd worden welke momenteel onbeschikbaar of onvolledig is. Huidige ESG analyses voldoen niet aan de vereisten gesteld door de SFDR (zie box 1). De SFDR vraagt om bottom-up data die de daadwerkelijke, direct uitstoot meet van een bedrijf.

De focus verschuift dus van outside-in naar inside out; de milieu impact die een bedrijf heeft op de omgeving is van groter belang. In de ’traditionele’ ESG methodes speelde de impact van een veranderende omgeving op het bedrijf juist een grotere rol.

Box 1. Berekenen van de CO2-voetafdruk voor SFDR compliance

Onderstaande formule weergeeft hoe de CO2-voetafdruk berekend dient te worden. Directe, bedrijfsspecifieke scope 1, 2, en 3 informatie berekenen wij voor uw hele portfolio. ESG-methodes berekenen de CO2 intensiteit op basis van sectorgemiddeldes en/of regionale gemiddeldes. Dit is niet voldoende voor de SFDR.

Bekijk het hele het gehele Regulatory Technical Standards document hier.

Carbon footprint of portfolio

Doel van de SFDR

Sinds 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Deze verordening bevat nieuwe vereisten voor de informatieverstrekking over duurzaamheid (ESG factoren) in de financiële sector. De verordening heeft als doel om beleggers meer inzicht te geven in de duurzaamheidsrisico’s en het verbeteren van de mogelijkheid om duurzaamheid van financiële producten onderling te vergelijken.

De financiële sector heeft moeite met het implementeren van de SFDR, omdat:

  • De definities van duurzaamheid zijn onduidelijk. In de SFDR zijn drie categorieën opgenomen omtrent het rapporteren van ESG: ecologische of sociale kenmerken onder artikel 8; duurzame beleggingen onder artikel 9; en een categorie betreffende fondsen zonder duurzaamheidskenmerken. SFDR wordt nu een soort ranking van duurzaamheid terwijl dat niet de bedoeling is.
  • Huidige ESG rating bedrijven kennen grote verschillen in hun methodieken. Tevens is de E (environment) rekenmethodiek bij geen van de rating bedrijven voldoende voor de nieuwe wetgeving, zie box 1.
  • Bedrijven hebben de betreffende data nog niet beschikbaar want die hoeven zij nog niet te rapporteren. Dit komt pas over een aantal jaar onder de CSRD. Dit is lastig voor de beleggers. Het legt dus de verantwoordelijkheid bij hen, die ze dan ook moeten nemen, aldus ook het AFM en AMF.

De partijen die de data momenteel creëren voor financieel dienstverleners zijn zogeheten ESG dataproviders. Echter, het probleem is dat deze data uit algemene bronnen komt middels big-data onderzoek. Dit leidt ertoe dat wanneer een bedrijf kiest voor verduurzaming, dit niet wordt meegenomen in de ESG data. Deze data is immers gebaseerd op bijvoorbeeld een economische sector, in combinatie met de productieregio en de omzet. Dit betekent inherent dat de investeerder niet over data kan beschikken welke laat zien wat de directe klimaatrisico’s zijn ten gevolge van zijn investering.

CSRD GHG LCA
Blog

What we can do for your CSRD report

CSRD is coming In spring 2021, the European Commission presented its proposal for the Corporate Sustainability Reporting Directive. The CSRD is the reviewed and revised version of the Non-Financial Reporting

Lees verder »

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem contact met ons op!