MKI score

Create impact by doing.

Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Een MKI vat de milieu-impact van een product of project samen in één monetaire waarde.

Samenwerken

Samenwerking

Tijdens de kick-off stellen we gezamenlijk een actieplan op met duidelijke doelstellingen.

Berekenen

MKI Score

De MKI wordt berekend conform NMD Bepalingsmethode.

Start

Met een vrijblijvend gesprek!

MKI voor uw project

Een MKI berekening gebruikt om de milieu impact van een bouwproject te berekenen. Deze berekening voeren we uit in DuboCalc voor GWW-werken. Voor B&U voeren dient een MPG-berekening te worden uitgevoerd. Wij helpen u snel en op maat, neem direct contact op!

MKI voor uw bouw-materiaal of product: Een LCA-studie

Benieuwd naar de milieu-impact van een materiaal, product of project? 

De MKI berekening voor uw materiaal of bouwproduct voeren we uit middels een LCA onderzoek conform de Bepalingsmethode van stichting NMD. De MKI is een uitdrukking van verschillende milieueffecten in één monetaire waarde (in Euro’s). Dit maakt de MKI een objectieve maatstaf om producten of projecten met elkaar te kunnen vergelijken. De resultaten van deze berekening kunnen we uploaden in de Nationale Milieu Database. 

Saro
Senior sustainability expert

Waarom een MKI score?

Een MKI score kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Allereerst kan een MKI inzicht geven in de hotspots binnen een project. Hierdoor kunnen we zeer gericht de milieu-impact verminderen. Hetzelfde geld voor producten. Met de MKI score identificeren we hotspots de huidige leveringsketen. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor het ontwerp van alternatieven met een lagere milieu-impact.

MKI score als gunningscriterium

Daarnaast kan een MKI als gunningscriterium in aanbestedingen worden opgenomen en wordt de MKI in B&U gebruikt om de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) te berekenen. De MPG is een optelsom van de MKI’s van de verschillende gebouwonderdelen, uitgedrukt in Euro/m2/jaar.

Carbon Footprint Hedgehog Company

Wat is een MKI score?

Om de milieu-impact op product- of projectniveau te berekenen wordt vaak gebruik gemaakt van een levenscyclusanalyse (LCA). Een LCA meet de milieu-impact in verschillende impact categorieën. Doordat er veel verschillende impact categorieën gebruikt worden in een LCA, is het soms lastig om de milieu-impact te vergelijken met andere producten. Door middel van het toepassen van schaduwprijzen, kunnen deze verschillende impact categorieën uitgedrukt worden in één gewogen gemiddelde, de MKI score. Deze waarde geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om de milieueffecten ongedaan te maken. Wilt u meer weten over hoe een MKI wordt berekend?

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem contact met ons op!