Corporates

Create impact by doing.

Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Creëeren van bedrijfsspecifieke ESG-informatie

Samenwerken

Samenwerking

Van projectbasis tot het bouwen van een environmental management systeem.

Berekenen

corporate sustainability reporting directive

Ondersteuning in compliance met de CSRD.

Start

Met een vrijblijvend gesprek!

onze service

Wij helpen grote organisaties met het in kaart brengen van hun directe en indirecte emissies. Wij assisteren in het opzetten van een systeem waarbij het verzamelen en rapporteren van deze data wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

Veel grote organisaties hebben de juiste klimaatgerelateerde informatie voor het rapporteren onder de nieuwe wetgeving niet op orde. Met name de milieu impact van de onderneming binnen scope 1, scope 2 én scope 3 zijn bij veel bedrijven nog onbekend.

Carbon Footprint Hedgehog Company

WERKWIJZE

Wij starten vaak met een pilot-project in de vorm van een nulmeting. Dit doen we door te starten met een impactberekening van bijvoorbeeld de vijf meest verkochte producten uit het productportfolio. Of wij maken een milieu impact berekening van één productielocatie. Aan het einde van dit pilot project leveren wij resultaten op in de vorm van een hotspotanalyse. Op deze manier leren wij elkaar kennen en leveren wij aan het einde van het traject een concreet product af.

Hedgehog Company kenmerkt zich door een ondernemende visie en hierdoor zijn wij succesvol in onze samenwerking met grote organisaties. Een ondernemer is flexibel en schakelt snel. Vertegenwoordiger(s) van grote organisaties waar wij mee samenwerken ervaren dit als zeer prettig. We bieden snel oplossingen en zodra we feedback of nieuwe informatie van onze klant ontvangen, pakken we alles binnen zeer korte tijd op. Hierdoor kunnen we langdurige trajecten voor multinationals toch iets sneller en prettiger maken.

Schaal Life Cycle Analysis

Waarom onze service?

Op wetgevend vlak gaan er – in lijn met de EU Green Deal – grote veranderingen plaatsvinden voor grote organisaties. De belangrijkste is de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD). Deze wetgeving verplicht u te rapporteren over uw impact op mens en milieu. 

Daarnaast is het voor grote organisaties belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor investeerders. Investeerders hebben ook een groeiende behoefte aan dezelfde duurzaamheids informatie omtrent de Sustainable Financial Disclosure Regulations (SFDR) wetgeving. De SFDR wetgeving lijkt op de CSRD, echter geldt deze voor deelnemers van financiële markten. Het verplicht hen te rapporteren over de duurzaamheidsimpact van hun investeringen, waar de traditionele ESG-data te kort schieten.

de voordelen van het rapporteren op duurzaamheid

De CSRD wordt verplicht vanaf 2023 en scherpt de huidige NFRD (Non Financial Reporting Directive) aan. De CSRD stuurt op uitgebreidere en diepgaandere duurzaamheids rapportering. Het rapporteren van klimaatgerelateerde informatie heeft voordelen voor een bedrijf, de EU heeft er zelf een paar opgesomd:

  • Grotere bewustwording en een beter begrip van klimaatrisico’s en klimaat kansen binnen de onderneming, een beter risicomanagement en een steviger onderbouwde besluitvorming en strategische planning;
  • Een diverser beleggers basis en potentieel lagere kapitaalkosten, dankzij bijvoorbeeld de opname in actief beheerde beleggingsportefeuilles en in indices met focus op duurzaamheid, of betere kredietratings voor obligatie-emissies en betere kredietwaardigheidsbeoordelingen voor bankleningen;
  • Een constructief dialoog met stakeholders, met name beleggers en aandeelhouders;
  • Een betere reputatie van de onderneming en het behoud van maatschappelijk draagvlak (social licence to operate; SLO).
 
 
 
Saro Campisano
Sustainability expert
hoe kunnen wij helpen?

Grote organisaties kunnen enorm veel impact maken. Zij krijgen te maken met steeds strengere milieuwetgeving wereldwijd, sturend op ‘sustainable product design’ tot verlengde verantwoordelijkheid voor een producent (de ‘extended producer responsibility’). Product stewardship en de circulaire economie spelen hierin een groeiende rol. Hedgehog Company heeft de kennis en de tools om jouw organisatie hierin ondersteunen.

Voor corporaties is een beter beeld van de impact van de organisatie op het milieu dus een groeiend vereiste. Van een Life Cycle Analysis tot aan volledige CSR rapportage. Wij werken doelgericht. Wij gaan graag in gesprek met jullie om te kijken wat jullie ambities zijn en of en hoe de Hedgehog Company daarbij past. Zo zorgen we dat jullie het juiste doel behalen.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?