CO2 Compensatie

Create impact by doing.
Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Het compenseren voor niet-reduceerbare CO2-uitstoot.

Samenwerken

Samenwerking

Minimaal twee telefonische contactmomenten en kan binnen een maand geregeld zijn.

Berekenen

Compensatie

Keuze uit verschillende compensatieprojecten bij onze partners.

Start

Start

Met een vrijblijvende offerte!

Nieuw: Gratis co2-dashboard

Om u op weg te helpen met het berekenen van uw CO2-voetafdruk bieden we een gratis CO2-dashboard aan. Hiermee kunt u uw eigen scope 1 en scope 2 CO2-emissies monitoren tot 2030. 

Bedrijven zijn een belangrijke stakeholder in het klimaatdebat. Om te weten hoe en waar je als bedrijf moet beginnen, kan het berekenen van een CO2-voetafdruk van je bedrijf uitkomst bieden. Een CO2-voetafdruk geeft precies aan welk onderdeel de meeste milieu impact veroorzaakt. Dit inzicht zorgt er dus voor dat je sturing kunt aanbrengen in jouw duurzaamheidsstrategie.

Carbon Footprint Hedgehog Company
Geschikt voor excel 2016 en hoger

Wat Is co2 compensatie?

Bij CO2 compensatie wordt er in ruil voor de CO2-uitstoot die je bedrijf veroorzaakt, ergens anders minder CO2 uitgestoten of geabsorbeerd. Op deze manier wordt de CO2-uitstoot van je bedrijf gecompenseerd. CO2 compensatie kan op verschillende manieren. Onze partners hebben verschillende compensatieprojecten. Bijvoorbeeld herbebossing in Brazilië, biogas in Kenia of kooktoestellen in India. 

Hoe werkt dit? De herbebossingsprojecten zorgen door het plaatsen van bomen voor een CO2-opslag in de vorm van hout, waardoor CO2 wordt geabsorbeerd. De kooktoestellen in India verzorgen een efficiëntere en schonere manier van koken. Hierdoor is veel minder hout nodig en blijft CO2 opgeslagen! Mooi aan deze CO2-compensatieprojecten zijn de positieve neveneffecten zoals de verbetering van de lokale biodiversiteit of de sociale ontwikkeling. 

ONZE COMPENSATIEPARTNERS

Waarom compensatie?

Compenseren van CO2 is op zichzelf geen vrijbrief om je eigen CO2-uitstoot niet te reduceren. Daarmee dient het altijd in combinatie met een CO2-reductieplan uitgevoerd te worden. CO2-compensatie is interessant wanneer emissiebronnen binnen je bedrijf of keten niet gereduceerd kunnen worden. Dit komt vaak door  financiële of technologische drempels die dergelijke investeringen onrendabel maken. Hier biedt CO2-compensatie dan een goede uitkomst om toch tot netto klimaatneutraal in 2030 te komen!

Bekijk hier de video van onze compensatie partner Black Jaguar Foundation. CO2-compensatie middels een herbebossingsproject.

Compenseer je CO2 bij één van onze partners:

FairClimateFund

FairClimateFund streeft naar een eerlijke wereld waarin degenen die het meest bijdragen aan klimaatverandering investeren in projecten voor CO2-reductie en daar een eerlijke prijs voor betalen. Deze projecten komen ten goede aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Wij hebben gekozen voor het project van kooktoestellen voor vrouwen in India. Hiermee wordt naast de verbetering van leefomstandigheden, het houtgebruik vermindert en CO2 en rookvorming gereduceerd. Dit project genereert Gold Standard Credits en als een van de weinige projecten Fairtrade Carbon Credits.

Black Jaguar Foundation

De Black Jaguar Foundation heeft een duidelijk doel voor ogen: het planten van 1,7 miljard bomen langs de Araguaia Biodiversiteits corridor in Brazilië. Deze corridor strekt zich over een afstand van 2600 kilometer van zuid naar noord langs de Rio Araguaia. Het project mikt op natuurherstel en de terugkeer van biodiversiteit. Dit ambitieuze project is een van de grootste herbebossingsprojecten van Zuid Amerika.

Kenya Biogas program

Moto safi, mbolea shwari. Vrij vertaald naar schoon vuur en rustig bemesten. Kenia Biogas wil alle Keniaanse huishoudens voorzien van een bio-digester, die keuken- en dierlijk afval omzetten in groen gas, te gebruiken als energiebron. Het restafval fungeert als biologische mest en veevoer. Een investering in dit project voorkomt ontbossing, vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en creëert sociale impact! Projecten binnen dit programma worden geauditeerd en een compensatie bij dit project verloopt middels de aankoop van carbon credits.

The Green Branch

The Green Branch is gespecialiseerd in landschapsherstel- en herbebossingsprojecten om zo stukken uitgeput land te herstellen tot biodivers bos! Het herbebossen verzekert niet alleen een maximale CO2 opslag, maar ook het herstel van ecosystemen en de biodiversiteit. De herbebossingsprojecten zorgen voor financiële stabiliteit voor de lokale boeren. De projecten van The Green Branch worden gecertificeerd middels de Verified Carbon Standard van Verra en de compensatie verloopt via de aankoop van CO2-credits.

CO2 compensatie TreesforAll

Trees for All

Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en sindsdien hebben we wereldwijd al miljoenen bomen geplant in de strijd tegen klimaatverandering. Je kunt via ons een boom planten of je CO2-uitstoot compenseren via duurzame bosprojecten. Zo dragen we samen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. Trees for All heeft het CBF keurmerk voor goede doelen en ANBI status.

FairClimateFund

FairClimateFund streeft naar een eerlijke wereld waarin degenen die het meest bijdragen aan klimaatverandering investeren in projecten voor CO2-reductie en daar een eerlijke prijs voor betalen. Deze projecten komen ten goede aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Wij hebben gekozen voor het project van kooktoestellen voor vrouwen in India. Hiermee wordt naast de verbetering van leefomstandigheden, het houtgebruik vermindert en CO2 en rookvorming gereduceerd. Dit project genereert Gold Standard Credits en als een van de weinige projecten Fairtrade Carbon Credits.

CO2 compensatie FairClimateFund
CO2 compensatie Black Jaguar Foundation

Black Jaguar Foundation

De Black Jaguar Foundation heeft een duidelijk doel voor ogen: het planten van 1,7 miljard bomen langs de Araguaia Biodiversiteits corridor in Brazilië. Deze corridor strekt zich over een afstand van 2600 kilometer van zuid naar noord langs de Rio Araguaia. Het project mikt op natuurherstel en de terugkeer van biodiversiteit. Dit ambitieuze project is een van de grootste herbebossingsprojecten van Zuid Amerika.

Kenya Biogas program

Moto safi, mbolea shwari. Vrij vertaald naar schoon vuur en rustig bemesten. Kenia Biogas wil alle Keniaanse huishoudens voorzien van een bio-digester, die keuken- en dierlijk afval omzetten in groen gas, te gebruiken als energiebron. Het restafval fungeert als biologische mest en veevoer. Een investering in dit project voorkomt ontbossing, vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en creëert sociale impact! Projecten binnen dit programma worden geauditeerd en een compensatie bij dit project verloopt middels de aankoop van carbon credits.

CO2 compensatie Kenya Biogas
CO2 compensatie The Green Branch

The Green Branch

The Green Branch is gespecialiseerd in landschapsherstel- en herbebossingsprojecten om zo stukken uitgeput land te herstellen tot biodivers bos! Het herbebossen verzekert niet alleen een maximale CO2 opslag, maar ook het herstel van ecosystemen en de biodiversiteit. De herbebossingsprojecten zorgen voor financiële stabiliteit voor de lokale boeren. De projecten van The Green Branch worden gecertificeerd middels de Verified Carbon Standard van Verra en de compensatie verloopt via de aankoop van CO2-credits.