T

6 tips om de CO2 voetafdruk van je organisatie te verkleinen

Op 28 februari 2022 presenteerde het IPCC een nieuw rapport (1). Diverse media spreken over een alarmerende boodschap, waarin duidelijk wordt dat het huidige klimaatbeleid tekort schiet. Het afgelopen decennium is de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van eerdere decennia nog nooit zo toegenomen. Inmiddels is de opwarming van de aarde met 1,1 graden Celsius gestegen. Zonder nieuwe maatregelen zal dit aan het einde van de eeuw toenemen tot ruim 3 graden Celsius. Het bedrijfsleven heeft een grote voetafdruk door het uitstoten van broeikasgassen en dient maatregelen te treffen om de uitstoot te verminderen. Wat is een CO2 voetafdruk en hoe kun je als bedrijf je voetafdruk verkleinen?

INHOUDSOPGAVE

Wat is een CO2 voetafdruk?

Voordat CO2-uitstoot verminderd of gecompenseerd kan worden, is het nodig om een CO2-voetafdruk te laten maken. Een CO2-voetafdruk is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen van het bedrijf over het afgelopen jaar. Deze CO2-emissie-inventarisatie geeft een overzicht van de status quo van de bijdrage aan klimaatverandering. Andere milieueffecten zoals watergebruik, landgebruik of bodemverontreiniging worden niet in de berekening meegenomen. Hiervoor gebruiken we de levenscyclusanalyse methode. De berekening en voorbereiding van deze CO2-voetafdruk is gebaseerd op het GHG-protocol en ISO 14064. Dit zijn de wereldwijde normen voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van de uitstoot van broeikasgassen.

Waarom je CO2 voetafdruk verkleinen?

De impact van de industrie en het bedrijfsleven op de totale uitstoot van broeikasgassen is nog altijd té groot. Mede hierdoor worden klimaatdoelen niet gehaald. Door je CO2 voetafdruk te berekenen, is het mogelijk om te bepalen waar winst te behalen valt om je CO2 voetafdruk te verkleinen. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie toekomstbestendig te zijn. De wet-en regelgeving wordt steeds verder aangescherpt om de klimaatdoelen te behalen. Door als organisatie tijdig een CO2 voetafdruk berekening uit te voeren, weet je welke maatregelen kunt treffen om hieraan te voldoen. Bovendien is er tegenwoordig veel vraag naar organisaties die duurzaam ondernemen, waardoor een CO2 voetafdruk het imago van je organisatie kan verbeteren.

Tips om de CO2 voetafdruk van je organisatie te verkleinen

Het belang om te weten wat de CO2 voetafdruk is van een organisatie wordt steeds groter. Om precies te weten hoe jouw organisatie de voetafdruk kan verkleinen, biedt een CO2 voetafdruk gespecificeerd op jouw organisatie de uitkomst. Daarnaast zijn er verschillende tips om vandaag al te starten met het verkleinen van je CO2 voetafdruk.

  1. Maak een gespecificeerde CO2 voetafdruk van de directe emissies van jouw organisatie. Download hier ons gratis CO2-dashboard.
  2. Reis zoveel mogelijk per fiets, het openbaar vervoer of per elektrische auto. Door de benzine of diesel auto te laten staan bespaar je wel 200 gram CO2 per persoon, per kilometer (2). Heb je veel werknemers? Reken uit je (klimaat)winst!
  3. Wek zelf energie op doormiddel van zonnepanelen. Niet alleen verduurzaam je hiermee het energieverbruik van je organisatie. Hiermee verlaag je de energierekening en kun je zelfs verdienen aan de teruggeleverde energie.
  4. Geen ruimte voor zonnepanelen? Kies voor lokale groene stroom. Door over te stappen van fossiele brandstoffen naar lokale groene stroom, opgewekt uit zonnepanelen en windmolens, kun je een grote stap maken om je CO2 voerafdruk te verkleinen.
  5. Kijk eens naar de temperatuur, isolatie en luchtdoorstroming van je pand. Het omlaag brengen van je gas verbruik bespaart niet alleen CO2, maar ook flink wat centen met de huidige gasprijs.
  6. Scheid je bedrijfsafval. Wees afhankelijk van het type organisatie kritisch op het gebruik van materialen én de afvalverwerking hiervan.

 Wellicht maakt jouw organisatie al gebruik van deze tips. Wil je precies weten hoe jouw organisatie ook in de je keten de CO2 voetafdruk kan verkleinen? Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Bronnen en Links

[1] IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

Milieu Centraal. (z.d.). Fiets, ov of auto. https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/co2-uitstoot-fiets-ov-en-auto/